portal logo

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Jako właściciele witryny Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób witrynę Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników witryny Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin

Linki do stron osób trzecich znajdują się na tej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie wyrażamy żadnej opinii co do ich zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podawane przez osoby trzecie oraz za ich wykorzystanie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać witryny Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin

Dane Osobowe
W czasie korzystania z witryny Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z witryną Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary witryny Wolny Portal na portalu Nowa Gazeta Gmin mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji

 

 

Jacob Builders