portal logo

Dane kontaktowe redakcji:


Nowa Gazeta Gmin
ISSN: 1898-1739
ul. Mickiewicza 11b
57-340 Duszniki Zdrój

Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dusznik Zdroju

Redaktor Naczelny:

tel. +48 74 662 31 15
redakcja@gazetagmin.pl

Sekretariat:
tel. +48 74 662 31 15
sekretariat@gazetagmin.pl

Reklama:
tel: +48 74 662 31 15
reklama@gazetagmin.pl